Stäng kontakt

Kontakta oss

Vi ringer upp dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
ITO Nordic ingår partnerskap med OhlanderGruppen

ITO Nordic ingår partnerskap med OhlanderGruppen

Alla vet att digitaliseringen utvecklas så snabbt att de flesta inte hänger med. Och alla vet att man måste hänga med för att vara konkurrenskraftig. Samtidigt saknar de flesta företagen möjlighet att anställa toppkompetens till den egna verksamheten. Den här utvecklingen går allt snabbare. Därför har vi letat efter en kunnig partner som tillsammans med oss kan erbjuda våra kunder IT-lösningar som fungerar i en snabbt föränderlig värld.

I dagarna har vi inlett ett samarbete med OhlanderGruppen. De har lång erfarenhet av att vara det som i USA kallas MSP, Managed Service Provider. Det betyder att vi får den kompetens och de muskler som krävs för att ta över ansvaret för en IT-miljö. Vi blir företagens externa IT-funktion.

– Vi tar från och med nu hand om alla IT-frågor och våra kunder kan ägna sig åt att fokusera på kärnverksamheten, säger Fredrik Petersen, VD på ITO Nordic.

Partnerskapet med OhlanderGruppen ger oss ett avgörande kompetenstillskott. Från att tidigare ha varit framgångsrika när det gäller att lösa enskilda IT-utmaningar kan vi nu ta oss an hela IT-lösningar. Som att vara mindre och medelstora företags externa IT-funktion.

– Det finns ett par viktiga anledningar till att vi valde att inleda samarbete med just OhlanderGruppen, säger Fredrik Petersen. Dels deras långa erfarenhet och stora kompetens inom IT. Dels att de jobbar med en fast månadskostnad där allt ingår. Det särskiljer OhlanderGruppen och oss från övriga aktörer som har många olika rörliga kostnader framförallt för support och service.